صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رسانه‌های آلمان تحریم وزیر امور خارجه ایران از سوی آمریکا را نادرست و نافی راه حل دیپلماتیک دانستند.

مرتبط با این