صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صحرای عرفات امروز صحنه اصلی حج ابراهیمی و اعلام برائت و بیزاری از هر چه شرک و ستم بر روی کره خاکی را شاهد بود.