صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شبکه وهابی کلمه یکی از شبکه‌هایی است که با پول عربستان سعودی به منظور تفرقه‌افکنی میان مردم ایران فعالیت می‌کند. به تازگی یکی از کارشناسان این شبکه، صحبت‌هایی درباره تحریم انتخابات انجام داد و آن را راهی برای ایجاد اغتشاشات در کشور دانست.

مرتبط با این