صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رهبر معظم انقلاب اسلامی: «هر کسی که امنیّت کشور را دوست دارد، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور را دوست دارد، هر کسی که گردش نخبگانیِ صحیح را در کشور دوست دارد باید در انتخابات شرکت کند؛ همه باید شرکت کنند.»

مرتبط با این