امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

رسانه های معاند و بزرگ نمایی رویدادها و امنیتی سازی از اتفاقات کشور

1401/02/28
|
13:50

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، ایمان مهدوی(كارشناس مجری)، خانم سمیرا صدیقی(آیتم ساز)، دكتر وحید آقامحسنی(دكترای مدیریت رسانه و پژوهشگر ارشد رسانه) و دكتر محمد بهرامی(كارشناس و استراتژیست حوزه رسانه و فضای مجازی)

دسترسی سریع
امواج شبهه