امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | یكشنبه 22 خرداد 1401

بررسی مدل های ناكامی رسانه های بیگانه در مواجهه با نقطه زنی های اجتماعی و فرهنگی در ایران

1401/03/23
|
10:44

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه عبدالوند(گزارشگر)، دكتر محمودرضا كبیری یگانه(معاون ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران) و مهندس محمد قنبری(كارشناس ارشد رسانه و فضای مجازی)

دسترسی سریع
امواج شبهه