امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | سه شنبه 24 خرداد 1401

مهار كرونا در ایران و وارونه نمایی رسانه های بیگانه از موفقیت دولت سیزدهم

1401/03/25
|
11:12

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه عبدالوند(گزارشگر)، علی اكبر عبدالعلی زاده(نویسنده، منتقد و مدیر رسانه) و دكتر رامین آریان راد(كارشناس ارشد رسانه و روزنامه نگار)

دسترسی سریع
امواج شبهه