امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | سه شنبه 31 خرداد 1401

شبكه های ماهواره ای و نفوذ در اركان اجتماعی

1401/03/31
|
12:33

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده و آیتم ساز)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه عبدالوند(گزارشگر)، خانم دكتر مرضیه حاجی پور(متخصص حوزه رسانه و سردبیر خبر سیما) و دكتر محمدحسن فاطمی راد(پژوهشگر خانواده و رسانه)

دسترسی سریع
امواج شبهه