امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | 10 اردیبهشت

ظرفیت سازی برای شناخت حركت دشمن و تاكتیك های آن از منظر رسانه

1402/02/11
|
9:36

با حضور خانم فاطمه شعار(تهیه كننده)، سید حامد حسینی(كارشناس مجری)، دكتر علیرضا داودی(كارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی)، دكتر وحید آقامحسنی(كارشناس مسائل رسانه) و ارتباط تلفنی با نجاح محمدعلی(فعال حقوق بشر، روزنامه نگار عراقی و كارشناس مسائل منطقه)

دسترسی سریع
امواج شبهه