امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | یکشنبه 9 آبان

الزامات و بایسته های تبیینی، فردی و رسانه ای در برابر حملات سایبری دشمن

1400/08/10
|
12:29

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، داوود فریدپور(كارشناس مجری)، خانم اكرم اویسی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم الهه مصطفوی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، دكتر علیرضا داوودی(كارشناس مسائل رسانه و علوم شناختی)، امیر سرتیپ دوم دكتر حسین مسلمی(معاون پژوهش دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران) و دكتر محسن آقایی(دبیر گروه سایبر و شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی)

دسترسی سریع
امواج شبهه