گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | شنبه 10 اردیبهشت 1401

ظرفیت های تجاری و ترانزیتی خلیج فارس

1401/02/12
|
9:49

با حضور حسین سلطانی(تهیه كننده)، امیرحسین راسخ(كارشناس مجری)، خانم فاطمه ربانی(آیتم ساز)، دكتر هاشم اخوان(كارشناس مسائل لجستیك و ترانزیت)، دكتر مجید قربانی فراز(رایزن و دیپلمات سابق بازرگانی ایران) و ارتباط تلفنی با دكتر محمد حسینی(عضو پیوسته انجمن هیدرولیك ایران و كارشناس موسسه مطالعات خلیج فارس) و دكتر ابراهیم عزیزی(نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی