گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی دوشنبه 10 مرداد 1401

رویكرد جدید وزارت صمت و تاثیر آن بر افزایش صادرات

1401/05/11
|
12:50

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، دانش پورشفیعی(كارشناس مجری)، خانم محدثه كاظمی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، مصطفی سلیمی مفرد(كارشناس حوزه تجارت خارجی)، مهدی موسایی(دبیركل اتاق مشترك بازرگانی ایران و تركیه) و ارتباط تلفنی با ساجد نیك مهر(رئیس كمیسیون مقررات زدایی كنفدراسیون صادرات ایران و دبیركل اتاق مشترك بازرگانی ایران و ویتنام) و سید عبدالوهاب سهل آبادی(رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی