گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت وگوی اقتصادی| 1 مرداد

گفت وگوی اقتصادی| 1 مرداد

1398/05/02
|
13:48

گفت و گوی اقتصادی با موضوع آسیب شناسی عملكرد بانكها در اقتصاد ایران "نقش بانكها در توسعه اقتصادی مبتنی بر تجارت الكترونیك" با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده) امامی(كارشناس مجری) محمد طیب طاهر(كارشناس حوزه تجارت الكترونیك) خانم دكتر پریسا یعقوبی نظری(پژوهشگر اقتصادی)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی