گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت وگوی اقتصادی| 10 شهریور

گفت وگوی اقتصادی| 10 شهریور

1398/06/11
|
13:10

گفت و گوی اقتصادی با موضوع چالش بزرگ نقدینگی و مسئله تولید "لزوم رفع موانع كسب و كار و جذب نقدینگی" با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده) مسعودی(كارشناس مجری) دكتر مسلم خانی(استاد دانشگاه و كارشناس كارآفرینی) محمدرضا كارگر(مشاور معاونت توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت كار) علی نقیب(عضو كمیسیون كسب و كار اتاق بازرگانی تهران)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی