گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | 28 آبان

گفت و گوی اقتصادی | 28 آبان

1399/09/01
|
14:30

با موضوع بودجه در مسیر اصلاح با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، محمودی(كارشناس مجری)، خانم ربانی(گوینده آیتم )، دكتر شهرام عدالتی(معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران)، دكتر همت قلی زاده(كارشناس برنامه و بودجه) و ارتباط تلفنی با دكتر محسن زنگنه(رئیس كمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس)، دكتر نوربخش عسگری(مشاور سازمان برنامه و بودجه كشور)، دكتر حجت میرزائی(معاون اقتصادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) و دكتر سید مرتضی افقه(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و كارشناس مسائل اقتصادی)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی