گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفتگوی اقتصادی | دوشنبه 22 شهریور

بررسی ابعاد مختلف طرح تقویت امنیت غذایی کشور

1400/06/23
|
11:36

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، دانش پور شفیعی(كارشناس مجری)، خانم محدثه كاظمی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، مهندس تورج سعیدی(عضو هیئت مدیره صندوق بیمه كشاورزی)، دكتر علی اكبر باغستانی(عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وزارتا جهاد كشاورزی) و ارتباط تلفنی با عسگری(رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس)، دكتر عنایت الله بیابانی(قائم مقام خانه كشاورز كشور) و مهندس جلال محمودزاده(نایب رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی