گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | شنبه 6 آذر

سهم درآمدهای نفتی در بودجه 1401

1400/09/07
|
11:28

با حضور بهزاد محمودزاده(تهیه كننده)، امیرحسین راسخ(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز)، مهندس حمیدرضا صالحی(نایب رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران) دكتر سید عباس عباسپور(كارشناس بودجه و شركتهای دولتی اندیشكده اقتصاد مقاومتی) و ارتباط تلفنی با دكتر محمد حسینی(مشاور كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نماینده ادوارمجلس و كارشناس دیوان محاسبات) و دكتر هادی بیگی نژاد(عضو كمیسیون انرژی مجلس)

دسترسی سریع
گفتگوی اقتصادی