گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | دوشنبه 4 بهمن

موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی، بررسی آخرین تصمیمات دولت و مجلس در خصوص حذف ارز 4200 تومانی

1400/11/05
|
10:38

با حضور حسین سلطانی(تهیه كننده)، محمدحسین فردوسی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه ربانی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، دكتر امیرمحمد گلوانی(پژوهشگر مسائل اقتصادی)، دكتر مهدی دارابی(پژوهشگر اقتصادی اندیشكده سیاست گذاری دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر صمد عزیزنژاد(كارشناس اقتصادی)، دكتر محمدرضا پور ابراهیمی(رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس)، دكتر وحید شقاقی(رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) و حجت الاسلام دكتر سیدمحمدرضا میرتاج الدینی(نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی