گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

گفت و گوی اجتماعی | یکشنبه 16 آبان

اولویتهای اجتماعی دولت سیزدهم

1400/08/17
|
11:29

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز)، حسین حاتمی(نماینده مردم و دبیر كمیسیون اجتماعی مجلس)، خانم اعظم آهنگر(مدیر بخش مطالعات شهری و منطقه ای موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)، خانم فرشته صائمی(خبرنگار حوزه مجلس) و ارتباط تلفنی با خانم هانیه عظیم زادگان(مترجم)

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی