گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | یکشنبه 15 اسفند 1400

واگذاری تصدی گری و مجوزدهی حوزه فرهنگ به بخش غیردولتی

1400/12/16
|
12:31

با حضور خانم عذرا جوزدانی(تهیه كننده)، احسان زیورعالم(كارشناس مجری)، علی جعفری(تهیه كننده و منتقد تئاتر)، كوهیان(تهیه كننده و فعال حقوقی هنرمندان) و ارتباط تلفنی با محمدمهدی عسگرپور(دبیر انجمن صنفی شركت های ویدیوئی آنلاین)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی