گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

چالش های زبان فارسی با فضای مجازی

1401/02/26
|
11:55

با حضور خانم عذرا جوزدانی(تهیه كننده)، احسان زیور عالم(كارشناس مجری)، جواد مهرایی(پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی)، دكتر مهدی محمدی(نویسنده و پژوهشگر) و دكتر مهدی نجفی(دبیر كارگروه دائمی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی