گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي فرهنگي

گفتگوی فرهنگی | شنبه 21 آبان

كتاب، خانواده و زندگی آگاهانه

1401/08/25
|
12:36

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، شهاب دارابیان(كارشناس مجری)، خانم فاطمه سلیمانی ازندریانی(نویسنده و كارشناس كتاب)، دكتر عادل تقوی(مدیركل سابق امور فرهنگی جهاد دانشگاهی و رئیس سابق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی) و ارتباط تلفنی با دكتر مهرداد ویس كرمی(عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)

دسترسی سریع
گفتگوی فرهنگی