گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | یكشنبه 20 آذر

ضرورت اجرای سندهای تحول و ضمانت اجرای آنها

1401/09/23
|
11:30

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، سید حامد حسینی(كارشناس مجری)، دكتر مهدی ناظمی اردكانی(دبیر شورای مدیریت كلان دستگاه های فرهنگی) و دكتر محمدرضا باقری(رئیس گروه برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دسترسی سریع
گفتگوی فرهنگی