گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي فرهنگي

گفتگوی فرهنگی | دوشنبه 12 دی

گرانی كتاب و سبد خرید فرهنگی

1401/10/16
|
20:51

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، شهاب دارابیان(كارشناس مجری)، دكتر سید عباس حسینی نیك(مدیرمسئول انتشارات مجد) و خانم مژگان سبزیان(مدیر انتشارات كامل)

دسترسی سریع
گفتگوی فرهنگی