گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي فرهنگي

گفتگوی فرهنگی | دوشنبه 19 دی

سامانه خرید از كتابفروشی ها

1401/10/24
|
20:44

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، شهاب دارابیان(كارشناس مجری)، مجتبی تبریزی نیا(مدیر پردازش اطلاعات و آمار كتاب موسسه خانه كتاب و ادبیات ایران) و هادی حسین زاده(پژوهشگر حوزه كتاب و مالك انتشارات كیسان)

دسترسی سریع
گفتگوی فرهنگی