گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي فرهنگي

گفتگوی فرهنگی | سه شنبه 11 بهمن 1401

بایسته های فرهنگی در دهه پنجم انقلاب اسلامی

1401/11/12
|
12:28

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، دكتر محمدرضا فیاض مجتهد(استاد دانشگاه)، دكتر حامد صلاحی(دبیر كمیته ارزشیابی نویسندگان كشور) و ارتباط تلفنی با دكتر رضا رسولی(مدرس دانشگاه و كارشناس حكمرانی فرهنگی)

دسترسی سریع
گفتگوی فرهنگی