گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي فرهنگي

گفتگوی فرهنگی|دوشنبه 6 شهریور

عملكرد دولت در حوزه ارتباطات فرهنگی در سطح بین‌الملل

1402/06/07
|
10:55

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، دكتر رضا ملكی(مدیر مركز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) و صادق بیگلری(مترجم و كارشناس مركز مطالعات راهبردی)

دسترسی سریع
گفتگوی فرهنگی