گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | 24 دی

گفت و گوی فرهنگی | 24 دی

1399/10/27
|
15:30

با موضوع نخستین نمایشگاه مجازی كتاب، امكانات و چالش ها با حضور خانم جوزدانی(تهیه كننده)، منصوبی(كارشناس مجری)، خانم آزاده نظر بلند(معاون كتاب و فرهنگ موسسه خانه كتاب و ادبیات ایران) و احمد شاكری(مدیر بخش نشستها و فعالیتهای فرهنگی نمایشگاه مجازی كتاب)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی