گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | یکشنبه 26 دی

تاثیر بازیهای رایانه ای بر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان

1400/10/27
|
11:44

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، خانم فریبا علیزاده(مدیر پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای و دبیر اجرایی جایزه بازیهای جدی) و محمدصادق دهنادی(مدیر اداره مصرف و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی