گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | سه شنبه 5 بهمن

مدارس گفت و گو محور، بستر ترویج علم

1400/11/06
|
11:36

با حضور خانم عذرا جوزدانی(تهیه كننده)، احسان زیورعالم(كارشناس مجری)، دكتر عباسعلی كامرانیان(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و كارشناس ارشد آموزش و پرورش) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدمهدی زاهدی(عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) و دكتر محمد حسنی(رئیس پژوهشكده مطالعات برنامه درسی و نوآوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی