گفت‌وگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي سياسي

گفت و گوی سیاسی | 22دی

گفت و گوی سیاسی | 22دی

1399/10/24
|
15:0

با موضوع نگاهی به مردودی و رنگ باختن ارزشهای آمریكایی با حضور ماهر(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر ایرج فرخنده پور(كارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه) و دكتر رضا صارمی راد(عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین"ع" و كارشناس روابط بین الملل)

دسترسی سریع
گفت و گوی سیاسی