ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش | شنبه 22 مرداد 1401

ارزیابی تكواندوكاران زن و مرد ایرانی در بازیهای كشورهای اسلامی تركیه

1401/05/23
|
12:2

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، هوتن خداپرست(كارشناس مجری)، فرید خطیری(كارشناس ورزشهای رزمی)، محمد بیرامی(مدیر روابط عمومی فدراسیون تكواندو) و ارتباط تلفنی با محمدرضا زوار(سرمربی تیم ملی تكواندوكاران نوجوانان اعزامی به مسابقات جهانی)، خانم فاطمه صفرپور(سرمربی تیم ملی تكواندو نوجوانان اعزامی به مسابقات جهانی 2022 بلغارستان)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش