ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش | 7 مرداد

آسیب شناسی شهریه باشگاههای كشور

1402/05/09
|
10:34

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، آرش اسدی(كارشناس مجری)، محمدرضا فروحی(دبیركل شورای سیاستگذاری شهر های فعال ایران)، نیما حسن زاده(رئیس سازمان توسعه فعالیتهای فدراسیون ورزشهای همگانی) و ارتباط تلفنی با رضا خوش سرور(رئیس انجمن بین المللی وسطی) و كاوه صدقی(رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی كارفرمایان باشگاههای ورزشی استان تهران)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش