ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش | 4 شهریور

دستاوردهای ورزشی كشور

1402/06/05
|
12:0

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، آرش اسدی(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز)، حمید شكیبامهر(مدیركل دفتر نظارت بر طرحهای اماكن ورزشی)، فرامرز كیانی زاده(مدیركل دفتر آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش) و ارتباط تلفنی با علی رغبتی(دبیر شورای عالی ورزش)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش