ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش| 2 شهریور

ورزش بدون ویرایش| 2 شهریور

1398/06/03
|
10:55

ورزش بدون ویرایش با موضوع بررسی عملكرد و توسعه ورزش همگانی- هفته دولت و ورزش با حضور حسینی ارجمند(تهیه كننده) شریفی(كارشناس مجری) افشین ملایی سفیددشتی(مدیركل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و سرپرست ورزشهای همگانی) خانم فاطمه سلیمی(معاون اداره كل ورزش و جوانان استان تهران)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش