ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش| 4 آبان

ورزش بدون ویرایش| 4 آبان

1398/08/06
|
14:3

ورزش بدون ویرایش با موضوع چالشهای حقوقی و قانونی تعیین سرپرست برای فدراسیون های ورزشی با حضور صابری(تهیه كننده) شریفی(كارشناس مجری) دكتر كمال الله قلی(كارشناس حقوقی ورزش) آرش محمدی(خبرنگار ورزشی)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش