ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش| 2 آذر

ورزش بدون ویرایش| 2 آذر

1398/09/03
|
13:25

ورزش بدون ویرایش با موضوع ورزش دانشگاهی با تمركز بر رشته های بسكتبال و دو و میدانی با حضور حسینی ارجمند(تهیه كننده) شریفی(كارشناس مجری) عبدالمهدی نصیرزاده(عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی و مدیركل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور) كمال جوانمرد(مدیركل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش