ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش | 29 اردیبهشت

ورزش بدون ویرایش | 29 اردیبهشت

1399/02/30
|
12:9

با موضوع بركناری و تهدید اعضای منتقد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، بررسی مسئله بركناری كریم بهرامی رئیس هیئت فوتبال قم با حضور جهانی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، كریم بهرامی(رئیس بركنار شده هیئت فوتبال استان قم) و ارتباط تلفنی با علی احمدی(دبیر هیئت فوتبال استان قم)، سید محمد طباطبائی(رئیس هیئت مدیره و مالك تیم باشگاه سوهان محمد) و مسعود ابرقویی(فوتبالیست تیم صبای قم)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش