ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش | 10 خرداد

ورزش بدون ویرایش | 10 خرداد

1399/03/11
|
15:47

با حضور جهانی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، عبدالكاظم طالقانی(عضو هیئت رئیسه و رئیس كمیته استان های فدراسیون فوتبال)، امیرمهدی علوی(سخنگوی فدراسیون فوتبال)، علی احمدی(دبیر هیئت فوتبال استان قم) و كریم بهرامی(رئیس هیئت فوتبال استان قم)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش