ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش| 28تیر

ورزش بدون ویرایش| 28تیر

1399/04/29
|
14:10

محدودیت های كرونایی بر ورزش همگانی با حضور جهانی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، مهندس امیر محسنی(مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران)، خانم معصومه حیدری پارسا(خبرنگار حوزه ورزش شهروندی) و ارتباط تلفنی با دكتر سیف(مدیر مجموعه ورزشی آزادی تهران) و امیرحسین فتحی(مدیر مجموعه ورزشی انقلاب)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش