حجره شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

حجره| 21 آبان

حجره| 21 آبان

1398/08/25
|
12:52

حجره با موضوع نقش توسعه پترو پالایشگاهها برای مقابله با تحریمهای نفتی با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده) فروزنده شهركی(كارشناس مجری) مهندس حسن خسروجردی(ریاست سابق اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی) حسین دور(رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی) مهندس حسین حیدری(كارشناس انرژی)

دسترسی سریع
حجره