ضرب سکه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سکه| 6 مهر

ضرب سکه| 6 مهر

1398/07/07
|
13:23

ضرب سكه با موضوع راهكارهای توسعه كارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج سازندگی با حضور خانم بحریه(تهیه كننده) مسعودی(كارشناس مجری) مهندس علیرضا تندرو(كارآفرین در عرصه اقتصاد مقاومتی، بنیان گذار طرح تكثیر و پرورش زالوی طبی)

دسترسی سریع
ضرب سکه