ضرب سکه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سکه| 20اردی بهشت

ضرب سکه| 20اردی بهشت

1399/02/21
|
13:36

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم عبدالوند(گوینده آیتم اخبار اقتصادی)، حمید روح بخش(مدیر توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس تهران)، مهدی حاجیوند(كارشناس اقتصادی و بورس) و ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا ماهیار(مشاور فناوری و نوآوری سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار) بورس و خانواده، با محتوای سرمایه گذاری در بورس

دسترسی سریع
ضرب سکه