هشتگ گفت‌وگو یك‌شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

هشتگ گفت‌وگو

هشتك گفتگو | یكشنبه 22 خرداد 1401

كاربرد رسانه ها در مدیریت بحران آب

1401/03/23
|
10:25

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، امیر جبلّی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس اخبار فضای مجازی)، دكتر امیرمیثم نیك فر(دكترای مدیریت استراتژیك و رئیس اندیشكده مدیریت راهبردی)، دكتر محسن همتی(كارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه) و خانم مریم جعفری(خبرنگار حوزه شهری و محیط زیست)

دسترسی سریع
هشتگ گفت‌وگو