هشتگ گفت‌وگو یك‌شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

هشتگ گفت‌وگو

هشتگ گفتگو | 18 آبان

هشتگ گفتگو | 18 آبان

1399/08/18
|
20:8

با موضوع آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، اسماعیلی(كارشناس مجری)، اكبری(گوینده بخش چه خبر)، خانم حسن پور(گوینده بخش پیامكها)، خانم شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، ابوذر منتظرالقائم(كارشناس فضای مجازی و خانواده و مدرس دانشگاه)، دكتر مهدی اسماعیل تبار(روانشناس و كارشناس فضای مجازی) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر نیره قوی(كارشناس خانواده و رئیس پژوهشكده فرهنگ و دین)

دسترسی سریع
هشتگ گفت‌وگو