ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج| 22 مهر

ترنج| 22 مهر

1398/07/23
|
14:59

ترنج با موضوع فرزندان موفق پیامد روابط حسنه والدینی با حضور خانم بحریه(تهیه كننده) خانم افكاری(كارشناس مجری) حامد بابكری(كارشناس پیشگیری‌های رشد مدار معاونت اجتماعی قوه قضاییه و متخصص علوم تربیتی) خانم مهدیه ملك شیخی(كارشناس ارشد علوم تربیتی، پژوهشگر و تحلیلگر اجتماعی)

دسترسی سریع
ترنج