ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج| 29 مهر

ترنج| 29 مهر

1398/07/30
|
13:20

ترنج با موضوع نقش اولیا و مربیان در رسیدن به اهداف دوره ابتدایی با حضور خانم بحریه(تهیه كننده) خانم افكاری(كارشناس مجری) مهندس محمدرضا ولی زاده(رئیس اداره توسعه انجمن مدارس وزارت آموزش و پرورش) خانم رقیه شكری هولاسو(از مدیران مدرسه، كارشناس مسائل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حوزه مطالعات زنان) خانم پریا دادخواه(كارشناس ارشد علوم تربیتی و ولی دانش آموز)

دسترسی سریع
ترنج