ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج | 8 اردیبهشت

ترنج | 8 اردیبهشت

1399/02/09
|
14:18

با حضور ابراهیمی(كارشناس مجری)، خانم حسن پور(گوینده آیتم معرفی كتاب)، خانم صدیقی(گزارشگر و آیتم ساز)، دكتر علی رمضانی(مدیركل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش)، دكتر جواد سیف(عضو مدرسین آموزش خانواده آموزش و پرورش و مدیر مدرسه) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر خدیجه رضائی(جامعه شناس، مدرس مقطع دوم متوسطه و دانشگاه) معلمان و نظام آموزشی و تربیت دانش آموزان بر اساس سبك زندگی ایرانی اسلامی

دسترسی سریع
ترنج