ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج | دوشنبه 22 شهریور

گفتمان، رمز دوام زندگی

1400/06/23
|
11:24

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس مجری)، خانم سمیرا صدیقی(گوینده آیتم و آیتم ساز)، مهندس مجید قنبری(كارشناس بخش معرفی كتاب)، خانم دكتر زهره سلطان محمدی(دكترای علوم ارتباطات اجتماعی و مدرس دانشگاه) و دكتر مجتبی عباسی اصل(دكترای روانشناسی و مشاوره، پژوهشگر و مدرس دانشگاه)

دسترسی سریع
ترنج