ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج | دوشنبه 1 آذر

توانایی بسیج در تسهیل تشکیل خانواده

1400/09/02
|
12:21

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس مجری)، خانم سمیرا صدیقی(گوینده آیتم و آیتم ساز)، مجید قنبری(كارشناس بخش معرفی كتاب، مولف و پژوهشگر)، خانم معصومه حكیمیان(معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان) و خانم رقیه شكری(كارشناس ارشد مطالعات زنان، پژوهشگر و فعال بسیج فرهنگیان)

دسترسی سریع
ترنج